Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Στο βιβλιοπωλείο μας για βιβλία μεσω ΟΓΑ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2016
 Το πρόγραμμα ισχύει  έως 31/12/2016 και εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας για 175.000 δικαιούχους, οι οποίοι επιλέγουν καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος δωρεάν βιβλία
(μορφωτικού, ψυχαγωγικού περιεχομένου, φροντιστηριακά, σχολικά ή ξενόγλωσσα βοηθήματα κ.λπ.) από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr κατάλογο βιβλιοπωλείων .
Στο πρόγραμμα δωρεάν Παροχής Βιβλίων, οι κληρωθέντες δεν παραλαμβάνουν δελτία αλλά, απευθύνονται στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία. Επισημαίνουμε ότι δεν επιτρέπεται η προμήθεια άλλων ειδών εκτός από βιβλία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου